ข้อมูลท้องถิ่น
ประเภทบุคคล
ข้าราชการสำคัญ นักการเมือง นักธุรกิจ นักหนังสือพิมพ์
คณะกรรมการชุมชน ประชากร    
ประเภทสถานที่
  สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ วัด โบสถ์คริสต ย่านการค้า
ธนาคารในเขตรับผิดชอบ ร้านทองในเขตรับผิดชอบ ท่ารถ/ท่าเรือ โรงแรม
สถานบริการ โรงพิมพ์หนังสือ อู่ซ่อมรถ สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ร้านค้าที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นต์,คอนโดมิเนียม,แฟลต โรงรับจำนำ
ตลาดโต้รุ่ง โรงเรียน สมาคม

ประเภทบุคคล

ข้าราชการสำคัญ

•  พล . ต . อ . เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

164/87 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

• พล.ต.อ.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

45/15 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  นายจองทรัพย์ เที่ยงธรรม

549/150 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  พล . ต . เสนาะ คุ้มสนิท

511/119 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  พล . ต . ต . อดุลย์ พิซาดุลย์ อดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8

549/66 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  นายวิชาญ รอดรักษา

549/69 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

 กลับเมนูนักธุรกิจ

•  นายวิชัย สายแสง

511/394 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  นายฉลอง หิรัญสิริ

481/132 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  นางทิพวรรณ ตั้งตรงจิตร

261/262 แขวงบาขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

 กลับเมนู


นักการเมือง

-

 

 กลับเมนู


นักหนังสือพิมพ

•  นายเกรียงศักดิ์ จารุพนานนท์

หนังสือพิมพ์ข่าวอาชญากรรม

511/476 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2415-2582

•  นายประพันธ์ บุณยเกียรติ

กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์วัฏจักร

98 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2433-3267

 

 กลับเมนู


คณะกรรมการชุมชน มี 18 ชุมชน

•  ชุมชนตรอกไผ่ - บางเสาธง

นายประสาร นิยมแก้ว ประธานกรรมการชุมชน

47/82 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ โทร . 0-2412-3482 , 08-1285-6762

•  ชุมชนประชาร่วมใจ

นายศักดิ์ชัย ศรีทัคคริน ประธานกรรมการชุมชน

409/11 ซอยจรัญฯ 23 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-24180830 , 08-6558-1552 , 0-2418-1967

•  ชุมขนบุปผาสวรรค์

นายเจน นิรุตตินานนท์ ประธานกรรมการชุมชน

161/532 ซอยจรัญฯ 25 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2418-1272

•  ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา

นาวาตรีหญิงสมพิศ ลัดดาแย้ม รน. ประธานกรรมการชุมชน

189/125 ซอยจรัญฯ 29 ขวา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .08-1269-6573 , 08-1269-6573 เลขา 08-6984-8059

•  ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย

เรืออากาศตรีอุบล จิตตรีศิลป์ ประธานกรรมการชุมชน

233/42 ซอยจรัญฯ 29 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2866-4535 , 08-9503-8575

•  ชุมชนหลังตลาดครหลวง

นายสนิท สัมฤทธิ์ ประธานกรรมการชุมชน

291/42 หลังศูนย์การค้านครหลวง แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2866-5664 , 08-9685-4277

7. ชุมชนสามสิบเอ็ดรวมใจ

นายฉัตรชัย นฤมลฤทธิรอน ประธานกรรมการชุมชน

287/81 ซอยจรัญฯ 31 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2411-3213

8. ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

นางอัญชลิน เอี่ยมสุข ประธานกรรมการชุมชน

423/10 ซอยจรัญฯ 33 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร 08-6573-3219

9. ชุมชนหัวถนน(วัดแก้ว)

นายวัฒนา ไทยประกอบ ประธานกรรมการชุมชน

333/3 ริมคลองชักพระซอยจรัญฯ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2864-7714 , 0-2864-7714 , 8-9057-3260

10. ชุมชนปัทมอร

นายถวิล กาญจนสงคราม ประธานกรรมการชุมชน

287/102 ซอยจรัญฯ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2418-4436 , 08-1833-2066

11. ชุมชนวัดมะลิ 1.

นายประยูร พยัคศิริ ประธานกรรมการชุมชน

467/26 ซอยจรัญฯ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2864-7249

12. ชุมชนวัดมะลิ 2.

นายทำรง กรานแก้ว ประธานกรรมการชุมชน

501/47 ซอยจรัญฯ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2412-9366 , 08-1927-4221

13.ชุมชนวัดเพลงวิปัสสนา

นายกฤษณ์ จิตรมั่นคง ประธานกรรมการชุมชน

481/21 ซอยจรัญฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร. 0-2412-2570 , 08-9409-9868

14.ชุมชนคลองล่าง

นางสาวธาราทิพย์ สุนทรเกต ประธานกรรมการชุมชน

549/475 ซอยจรัญฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

โทร. 0-2864-5747 , 08-1491-0060

15. ชุมชนวัดไชยทิศ

พ.ต.สมยศ ปิตะโหตะระ ประธานกรรมการชุมชน

543/163 ซอยจรัญฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 08-1636-2434

16. ชุมชนบางขุนศรี

นาย สมาน พันธ์บัว ประธานกรรมการชุมชน

536/36 ซอยจรัญฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 08-1425-3613 เลขา 08-1425-3613

17. ชุมชนวัดบางขุนนนท์

นายเอนก มีเมือง ประธานกรรมการชุมชน

37/76 ซอยวัดบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2882-4335

17. ชุมชนชวนชื่น

นางชดช้อย ภูมิสามพราน ประธานกรรมการชุมชน

101/7 ถนนบางขุนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2424-7059

18. ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น

นายปรีดา ชุมพงศ์พร ประธานกรรมการชุมชน

94 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2882-4335

 

 กลับเมนู


ประเภทสถานที่

สถานที่ราชการ , รัฐวิสาหกิจ

•  สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์

โทร .0-24240514-3

•  สถานีตำรวจดับเพลิง

โทร .0-2424-3850-1

•  กรมบังคับคดี

โทร .0-2433-6001

•  ศูนย์สาธารณสุขที่ 30 วัดเจ้าอาม

โทร .0-2423-0234

•  กองทดลองและวิจัยพืชสวน

โทร .0-2424-3803

•  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

โทร .0-2434-0180-1

•  ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนนนท์

โทร .0-2424-0177

•  ชุมสายโทรศัพท์ ซอยมารดานุเคราะห์

โทร .0-2411-4444  

 

 กลับเมนูวัด มี 10 วัด

•  วัดบางเสาธง โทร .0-2411-0767

•  วัดรวกสุทธาราม โทร .0-2411-3407

•  วัดเพลงวิปัสสนา โทร .0-2412-2257

•  วัดไชยทิศ โทร .0-2418-2889

•  วัดใหม่ยายแป้น โทร .-

•  วัดศรีสุดาราม โทร .0-2433-5919

•  วัดบางขุนนนท์ โทร .0-2433-2067

•  วัดภาวนาภิรตาราม โทร .0-2424-0402

•  วัดเจ้าอาม โทร .0-2882-7813

•  วัดเชิงเลน โทร .-

 

 กลับเมนู


โบสถ์คริสต์ มี 1 แห่ง

คริสต์จักรประชาร่วมใจ โทร .-

 

 กลับเมนู


ย่านการค้า มี 5 แห่ง

•  แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร .0-2864-5714-30

•  ตลาดบางเสาธง โทร .-

•  ศูนย์การค้านครหลวง โทร .0-2412-0043-6

•  ตลาดบางขุนศรี โทร .0-2412-2210

•  ตลาดบางขุนนนท์ โทร .0-2412-9704

 

 กลับเมนู


ธนาคารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มี 13 แห่ง

•  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย

137/1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .4111145-7,4110175 โทรสาร 0-2411-3143

•  ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาจรัญสนิทวงศ์

247/4 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร 0-2866-6956-60 โทรสาร 0-2411-2245

•  ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย

261/48 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2418-2556-9,0-2418-3656-9 โทรสาร 0-2418-2586

•  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาจรัญฯ 35

477/34 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-0511,0-2411-0545,0-2411-0605 โทรสาร 0-2411-0607

•  ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด สาขาถนนจรัญสนิทวงศ์

529/9 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-0339,0-2411-2245 โทรสาร 0-2411-2245

•  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางกอกน้อย

631/16 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-0599 โทรสาร 0-2435-2259

•  ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาบางขุนนนท์

60/26 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-9778,0-2424-9779 โทรสาร 0-2434-7772

•  ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด สาขาบางขุนนนท์

60/21 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2433-4010 โทรสาร 0-2433-5760

•  ธนาคารทหารไทยจำกัด สาขาบางขุนนนท์

25/34 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร 0-2424-2826, 0-2424-2832 โทรสาร 0-2424-2829

•  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบางขุนนนท์

115/15 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2882-5354 โทรสาร 0-2882-5495

•  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางขุนนนท์

31/102 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-2205 โทรสาร 0-2423-0470

•  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบางขุนนนท์

150/16 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2435-1893-5 โทรสาร 0-2435-1893

• ธนาคารธนชาต จำกัด สาขาบางขุนนนท์

21/45 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร. 0-2434-6067 , 0-2434-6078

 

 กลับเมนู


ร้านทองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มี 17 ร้าน

•  ร้านทองวิศณุ

261/17 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-1253

•  ร้านทองศิริมา

261/42 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2412-4984

•  ร้านทองปิ่นทอง

261/54-55 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ โทร .0-2411-0627

•  ร้านทองเจริญชัย

281/27-28 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-4882

•  ร้านทองโรจน์สุวรรณ

307/38 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-0713

•  ร้านทองหลีเซ่งเฮง

453/19 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2412-0716

•  ร้านทองไท้ฮั้วล้ง

453/16 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2412-5536

•  ร้านทองบางขุนศรี

453/20 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-4957

•  ร้านทองหลีเซ่งเฮง

477/38 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2412-7779

•  ร้านทองกระต่ายคู่

ห้างแม็คโคร แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2864-5043

•  ร้านทองรัตนศิลป์

629/92 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2433-2006

•  ร้านเพชรทองบางขุนนนท์

629/28-29 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-7883

•  ร้านทองเอกสุวรรณ

1-1/1 ถ . จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-8829

•  ร้านทองทองดีเยาวราช

2/3 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุเทพฯ

โทร .0-2424-6084

•  ร้านทองทองเจริญ

5/5 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-5814

•  ร้านทองกิจเจริญ

17/47 ถ . บางกอกน้อย - ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2424-6089

 

 กลับเมนู


ท่ารถ มี 3 แห่ง ที่ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน

•  รถเมล์เล็กสาย 1018,1015 ต้นทางวัดชัยพฤกษ์ , สวนผัก , วัดทอง

•  รถเมล์เล็กสาย 1474 ต้นทางศูนย์การค้านครหลวง ถนนสวนผัก

•  รถเมล์เล็กในซอยจรัญสนิทวงศ์ 35

ท่าเรือ

ไม่มี

 

 กลับเมนูโรงแรม มี 1 แห่ง

•  โรงแรมจรัลโฮเต็ล (111)

ตั้งอยู่เลขที่ 445/33 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-1529,0-2411-7728

 

 กลับเมนู


สถานบริการ มี 2 แห่ง

•  ห้องอาหาร มนต์รักโภคา

ตั้งอยู่เลขที่ 61/27 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2411-3126

•  ร้านแฮปปี้ไนท์

ตั้งอยู่เลขที่ 367/18-19 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

โทร .0-2866-8297

 

 กลับเมนู


โรงพิมพ์หนังสือ มี 5 แห่ง

•  โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ

ตั้งอยู่เลขที่ 3/18 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  โรงพิมพ์ศึกษาการพิมพ์

ตั้งอยู่เลขที่ 353/26 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร

ตั้งอยู่เลขที่ 481/196 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  โรงพิมพ์อักษรพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ 161/98 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  โรงพิมพ์รวมอักษร

ตั้งอยู่เลขที่ 631/9 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

 กลับเมนู


อู่ซ่อมรถ มี 9 แห่ง

•  ร้านไชยยานยนต์

455/30 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านสุธรรมยานยนต์

69/86 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านทวีชัยยานยนต์

455/30 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านทิพย์ยานยนต์

195/15 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านวุฒิเจริญยนต์

193/5 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านแฝดเจริญยนต์

261/11 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านจรัญยนตรการ

195/5 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านเอียดเจริญยนต์

107/2 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  ร้านสตาร์เซอร์วิส

155/19 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

 กลับเมนู


สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มี 1 แห่ง

•  ปั๊มน้ำมันเอสโซ่

150/29 ถ . บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร .0-2882-7772

 

 กลับเมนู


ร้านค้าที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มี 8 แห่ง

•  เซเว่น - อีเลฟเว่น 261/6 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร .0-2418-4156

•  ท้อปซุปเปอร์มาร์เก็ต 261/108 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2766-7580

•  เซเว่น - อีเลฟเว่น 401 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร . 0-2412-9664

•  เซเว่น - อีเลฟเว่น 477/36-37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2864-5202

•  เซเว่น - อีเลฟเว่น 9/15-16 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2434-4841

•  ร้านแฟมิลี่มาร์ท 61/39-40 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2882-3242

•  ร้านแฟมิลี่มาร์ท 135/20 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2882-3242

•  ร้านไทเกอร์มาร์ท 150/29 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2882-7772

 

 กลับเมนูหมู่บ้านจัดสรร มี 15 แห่ง

•  หมู่บ้านสุขสบาย

•  หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า

•  หมู่บ้านบุปผาสวรรค์

•  หมู่บ้านมิตรรุ่งเรือง

•  หมู่บ้านสินชัยเคหะ 2

•  หมู่บ้านสินชัยเคหะ 3

•  หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า

•  หมู่บ้านปัทมอร

•  หมู่บ้านจรัลวิลล่า 1

•  หมู่บ้านจรัลวิลล่า 2

•  หมู่บ้านจรัลวิลล่า 3

•  หมู่บ้านวัฒนสุขนิเวศน์

•  หมู่บ้านบางขุนนนท์นิเวศน์

•  หมู่บ้านเรือนทิพย์ 1

•  หมู่บ้านเรือนทิพย์ 2

 

 กลับเมนู


อพาร์ทเม้นต์ , คอนโดมิเนียม , แฟลต ี 11 แห่ง

•  คอร์ดริมน้ำ ซอยวัดบางเสาธง ( จรัลฯ 19)

•  แฟลตซอยสุวรรณพุดซา ซอยสุวรรณพุดซา ( จรัลฯ 29)

•  จรัลฯ 29 คอนโดมิเนียม ซอยสุวรรณพุดซา ( จรัลฯ 29)

•  นครหลวงคอนโดมิเนียม ศูนย์การค้านครหลวง

•  สุพีคอนโดฯ ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37

•  ธัญญาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดรวกสุทธาราม ( จรัลฯ 33)

•  33 อพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดรวกสุทธาราม ( จรัลฯ 33)

•  วศิด อพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรพัฒนา

•  เอส . เค . อพาร์ทเม้นต์ ซอยกิตติชัย

•  ทับทิมแมนชั่น ซอยจรัลสนิทวงศ์ 35

•  จรัลแมนชั่น ซอยกิตติชัย

 

 กลับเมนู


โรงรับจำนำ มี 2 แห่ง

•  โรงรับจำนำบางขุนนนท์

ตั้งอยู่เลขที่ 629/26-27 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

•  โรงรับจำนำเอี๊ยะหลี

ตั้งอยู่เลขที่ 31/104 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

 กลับเมนู


ตลาดโต้รุ่ง มี 1 แห่ง

•  ตลาดบางขุนศรี

 

 กลับเมนูโรงเรียน มี 12 แห่ง

•  โรงเรียนวัดบางเสาธง โทร .0-2411-2256

•  โรงเรียนนฤมลทิน โทร .0-2411-1572

•  โรงเรียนบำรุงวิทยา โทร .0-2411-0358

•  โรงเรียนอนันต์วิทยา โทร .0-2411-4088

•  โรงเรียนมงคลวิจิตร โทร .0-2412-2704

•  โรงเรียนวัดมะลิ โทร .0-2412-2481

•  โรงเรียนอนุบาลจิรภา โทร .0-2411-0655

•  โรงเรียนอนุบาลฐนิตา โทร .0-2412-4044

•  โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ โทร .0-2424-9485

•  โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โทร .0-2424-5827

•  โรงเรียนวัดศรีสุดาราม โทร .0-2424-0424

•  โรงเรียนวัดเจ้าอาม โทร .0-2424-1377

 

 กลับเมนู


สมาคม มี 2 สมาคม

1. สมาคมเทพอนุเคราะห์ ( ไรเล่ย์ )

307/148 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2411-1852

2. สมาคมผู้สูงอายุและเด็ก ( ราชาสนุ๊กเกอร์ )

457/216 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร . 0-2418-4334

 


ประชากร

     สำรวจเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552

•  ประชากรทั่วไป

แขวงบางขุนศรี     เป็น   ชาย     17,255 คน   
                            เป็น   หญิง    20,146 คน
                            รวม              37,371 คน

แขวงบางขุนนนท์   เป็น   ชาย      4,707 คน   
                             เป็น   หญิง     5,533 คน
                            รวม              10,240 คน

                        รามทั้งสิ้น         47,611 คน

เป็นประชากรแฝง
        บริเวณบ้านพักอาศัย,หมู่บ้านจัดสรร,หอพัก,บ้านเช่า,วัด ประมาณ 800 คน
        บริเวณโรงงาน,อุตสาหะกรรมในครอบครัว,อู่ซ่อมรถ     ประมาณ 700 คน
        บริเวณสถานที่ประกอบการค้า,สถานบริการ                   ประมาณ 500 คน

                                                                                              รวม 2,000 คน

 

 กลับเมนู